Skip to main content

WIE ZIJN WE?

KLINISCH PSYCHOLOOG:

LESLIE HODGE

Mijn naam is Leslie Hodge. Ik ben afgestudeerd als Master in de Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Door mijn activiteiten in het Universitair Ziekenhuis in Brussel, Tejo en de groepspraktijk Strong Mind heb ik ondertussen jarenlang ervaring opgebouwd in het werken met jongeren en volwassenen in de geestelijke gezondheidszorg.

Ik ben geregistreerd bij de psychologencommissie, mijn erkenningsnummer is 832113387 en ik beschik ook over een visumnummer: 328130.

Dankzij de therapieopleiding Interactionele Vormgeving aan de Educatieve Academie van Antwerpen pas ik technieken toe uit verschillende psychologische theorieën zoals de systeemtheorie, de cognitieve-gedragstheorie en de narratieve theorie bij het geven van psychotherapie. Ik heb daarnaast de training tot ACT-therapeut gevolgd. Acceptance and Commitment Therapy is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie, waaruit ik eveneens graag technieken toepas.

Ik heb Strong Mind opgericht en ben coördinator van de groepspraktijk. Ik kan je begeleiden in het Nederlands, Frans of Engels.

Je kan via het contactformulier een vraag stellen aan psychologe Leslie Hodge.

KLINISCH PSYCHOLOOG:

LIESBET NUIJTEN

Mijn naam is Liesbet Nuijten. Ik ben afgestudeerd als Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent.

Als klinisch psycholoog werk ik al meer dan tien jaar in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg met zeer diverse problematieken, zoals depressieve klachten, persoonlijkheidsproblemen, moeilijkheden met emotieregulatie en complex trauma. Daarnaast begeleid ik bij Similes familieleden van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Ik ben opgeleid als systeempsychotherapeut. Volgens de systeemtherapie staat een klacht nooit op zichzelf, maar speelt de ruime relationele context een rol in het ontstaan en voortbestaan van psychische problemen. Ook heb ik een extra opleiding gevolgd in de dialectische gedragstherapie, een therapievorm voor het behandelen van emotieregulatieproblemen waarbij acceptatie en verandering centraal staat. In mijn begeleidingen combineer ik technieken uit beide stromingen, afgestemd op de noden van de cliënt. Zowel jongeren als volwassenen kunnen bij mij terecht.

Ik ben geregistreerd bij de psychologencommissie, mijn erkenningsnummer is 852109904 . Ik beschik ook over een visumnummer: 274731. Ik begeleid je graag in het Nederlands.

Je kan via het contactformulier een vraag stellen aan psychologe Liesbet Nuijten.

KLINISCH PSYCHOLOOG:

SARAH MERMANS 

Mijn naam is Sarah Mermans. Ik ben afgestudeerd als Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent.

Als klinisch psycholoog deed ik ervaring op in het psychiatrisch ziekenhuis Karus te Gent. Daar heb ik op de afdeling Angst en Stemming voornamelijk gewerkt met mensen die kampen met stress- en burnout klachten, laag zelfbeeld, relationele problemen, depressieve gevoelens, angsten, manisch-depressieve gevoelens,…
Daarnaast ben ik actief als vrijwilliger bij Tejo, waar laagdrempelige therapie wordt geboden aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. In deze begeleiding richt ik me op (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische klachten. Deze klachten kunnen zich voordoen op verschillende gebieden: de eigen identiteit, relaties, studies, werk, gezondheid,…
Ik geloof sterk in de uniciteit van ieder (levens)verhaal en ga graag samen met jou op zoek naar manieren om de uitdagingen, waarvoor je wordt gesteld, aan te pakken of te voorzien van een nieuw perspectief. Vertrouwelijkheid, authenticiteit en vrijheid van spreken staan centraal in de begeleiding.

Ik ben geregistreerd bij de psychologencommissie, mijn erkenningsnummer is 972134254. Mijn visumnummer is 356681. Ik begeleid je graag in het Nederlands of Engels.

Je kan via het contactformulier een vraag stellen aan psycholoog Sarah Mermans.

KLINISCH PSYCHOLOOG & KLINISCH SEKSUOLOOG:

MARLIES WUYTS

Mijn naam is Marlies Wuyts. Ik ben afgestudeerd als Master in de Klinische Psychologie en Master in de Seksuologie aan de KU Leuven.

Op de PAAZ in RZ Tienen deed ik ervaring op in de behandeling van uiteenlopende psychische problematieken. Als klinisch psycholoog ga ik graag samen met jou op zoek naar waar jij juist tegenaan botst en wat je nodig hebt om je terug beter te voelen. In de gesprekken onderzoeken we welke verbanden er zijn tussen jouw klachten. We gaan samen op zoek naar manieren om met de storende of pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan en we zetten in op wat jij waardevol vindt in het leven. Ik vind het hierbij belangrijk om aandacht te hebben voor jouw krachten en talenten en hoe deze jou kunnen helpen doorheen het proces.Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij mij als therapeut en er een klik is.

Omdat ik hier merkte dat het psychologische en het seksuele welzijn vaak hand in hand gaan, besloot ik daarna om ook de master seksuologie te volgen.

Jongvolwassenen en volwassenen met allerhande psychische en/of seksuele klachten kunnen bij mij terecht. Enkele voorbeelden hiervan zijn: stress, depressieve gevoelens, piekeren, angst, laag zelfbeeld, levensvragen, relationele vragen, zorgen rond seksueel verlangen, seksuele opwinding en orgasme, pijnklachten, seksuele identiteit.

Ik kan begeleiding bieden in het Nederlands en Engels. Mijn visumnummer is 399363.

Je kan via het contactformulier een afspraak maken.

KLINISCH SEKSUOLOOG:

GRETL MICHIELSEN

Mijn naam is Gretl Michielsen. Na een Bachelor in Sociologie-Antropologie en een Bachelor in Filosofie, studeerde ik af als Master in de Seksuologie. Momenteel volg ik een permanente vorming in Relaxatietherapie. Ik ben werkzaam als klinisch seksuoloog, relatietherapeut en relaxatietherapeut.

Als klinisch seksuoloog en relatietherapeut begeleid ik individuen en koppels bij seksuele en relationele vragen en zorgen. Dergelijke vragen en zorgen kunnen onder andere gaan over een verschil in seksueel verlangen, communicatie over seks en intimiteit, vertrouwensmoeilijkheden, vormen van nonmonogamie, moeite met seksuele opwinding, moeite met orgasme, erectiemoeilijkheden, vroegtijdig klaarkomen, pijn bij het vrijen.

Als relaxatietherapeut begeleid ik mensen bij een onderliggende stress- en spanningsproblematiek.

De begeleiding bestaat uit gesprekstherapie en oefentherapie. In een eerste gesprek wordt aandacht besteed aan de hulpvraag en de achtergrond waartegen die hulpvraag zich aftekent. Op basis van die informatie worden concrete doelstellingen geformuleerd. In het vervolg van de begeleiding wordt er naar die doelstellingen toegewerkt.

De gesprekstherapeutische stijl wordt geïnformeerd door cognitieve gedragstherapie, in het bijzonder acceptance and commitment therapy (ACT); cliëntgerichte therapie en systeemtherapie. De oefeningen sluiten aan bij de geformuleerde doelstellingen en worden geïnformeerd door bestaand onderzoek.

De CM, Solidaris, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Vlaams & Neutraal Ziekenfonds bieden een tegemoetkoming van €10 per sessie per cliënt aan. Mijn CM-erkenningsnummer is 09923104.

Zowel jongvolwassenen als volwassenen kunnen bij mij terecht. Ik bied begeleiding in het Nederlands, Frans en Engels.

Je kan via het contactformulier een vraag stellen aan klinisch seksuoloog/ relatietherapeute Gretl Michielsen.

KLINISCH SEKSUOLOOG:

YOLIEN MERTENS 

Mijn naam is Yolien Mertens, afgestudeerd als Bachelor in de Vroedkunde en Master in de Seksuologie.

Als seksuoloog verlaag ik de drempel om over intieme onderwerpen zoals seks en seksualiteit te praten. Hiernaast volg ik een postgraduaat binnen de systeemtherapie, specialisatie relatietherapie. Als relatietherapeut begeleid ik koppels in het opnieuw verbinding zoeken en maken met elkaar.

Als vroedkundige begeleidde ik zwangeren en koppels op de afdelingen materniteit, gynaecologie, verloskamer en neonatologie in verschillende Antwerpse ziekenhuizen zoals AZ Klina en ZNA Jan Palfijn. Daarnaast zorgde ik voor de begeleiding van moeder en kind aan huis.

Ik bied individuele en relationele begeleiding met behulp van sekstherapie, gesprekstherapie en oefentherapie. Ik specialiseer mij binnen de systeemtherapie. Mijn medisch vroedkundige achtergrond laat toe cliënten met klinische problemen beter te kunnen begrijpen en begeleiden.

Mensen van alle leeftijden kunnen geconfronteerd worden met seksuele of relationele problemen, zorgen of klachten. Ik richt mij op de begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en volwassenen.

Ik kan je in het Nederlands en Engels begeleiden. Mijn CM-nummer is 09919639.

Je kan via het contactformulier een vraag stellen aan klinisch seksuoloog/ relatietherapeute Yolien Mertens.

KLINISCH ORTHOPEDAGOOG:

BRECHT POLSPOEL

Mijn naam is Brecht Polspoel. Ik ben afgestudeerd als Master in de Pedagogische Wetenschappen – Orthopedagogiek aan de KU Leuven. Daarnaast heb ik ook een doctoraat in de Neurowetenschappen (KU Leuven).

Ik heb jarenlang ervaring als psychologisch studentenbegeleider aan de Universiteit Antwerpen, waar ik studenten help met allerhande psychologische problemen die op hun pad komen.

Ik richt me in mijn begeleidingen op zowel jongeren als volwassenen die bijvoorbeeld kampen met angst- of stressklachten, perfectionisme, depressieve gevoelens, problemen bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen of problemen met identiteit en zelfvertrouwen. Ik werk voornamelijk gedragstherapeutisch en ben opgeleid in EMDR en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Bij ACT staat het accepteren van de zaken in ons leven die we niet kunnen veranderen centraal en ga ik samen met jou op zoek naar hoe we jouw leven waardenvol kunnen invullen. Verder gebruik ik ook de ervaring van mijn doctoraat om duiding te geven bij hoe je brein juist omgaat met deze problemen, om beter te begrijpen wat er aan de hand is.

Ik ben geregistreerd bij de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen, ben erkend door de Vlaamse Overheid en beschik over een visumnummer (356104).

Ik begeleid je graag in het Nederlands of het Engels.

Je kan via het contactformulier een vraag stellen aan klinisch orthopedagoog Brecht Polspoel.

KLINISCH PSYCHOLOOG:

CANDICE SABITI 

Mijn naam is Candice Sabiti. Ik ben afgestudeerd als Master in de Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Als klinisch psycholoog deed ik ervaring op in het psychiatrisch ziekenhuis Multiversum te Boechout. Daar werkte ik met volwassenen met een verslavingsproblematiek.

Momenteel werk ik ook als psycho-pedagogisch consulent bij een Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB). Hier begeleid ik kinderen, jongeren en hun gezinscontext.
Zowel jongeren als volwassenen kunnen bij mij terecht voor begeleiding.Ik ben geregistreerd bij de psychologencommissie, mijn erkenningsnummer is 922122023. Ik beschik ook over een visumnummer: 263701.

Ik kan je begeleiden in het Nederlands , Engels en Frans.

Je kan via het contactformulier een vraag stellen aan psycholoog Candice Sabiti.

PSYCHOLOOG:

KAREN VAN DEN BRANDEN 

Mijn naam is Karen Van den Branden. Ik ben afgestudeerd als Master in de arbeids- en organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Als psycholoog volgde ik daarnaast ook de opleiding bemiddeling aan de Universiteit van Antwerpen. Verder heb ik ervaring met de rol van vertrouwenspersoon. Mijn vaardigheid situeert zich op het vlak van conflicten op het werk en loopbaanbegeleiding. Daarnaast help ik graag bij levensthema’s als zingeving, relatieproblemen en kinderwens.

Onder meer de therapie-opleiding ACT (Acceptance & Commitment) geeft mij de tools om jou verder op weg te helpen tijdens een moeilijkere periode in je leven.

Ik ben geregistreerd bij de psychologencommissie, mijn erkenningsnummer is 762130865. Ik begeleid je graag in het Nederlands of in het Frans.

Je kan via het contactformulier een vraag stellen aan psycholoog Karen Van Den Branden.

KLINISCH PSYCHOLOOG & KLINISCH SEKSUOLOOG:

LAURA QUINTIENS 

Mijn naam is Laura Quintiens. Ik ben afgestudeerd als Master in de Klinische Psychologie en Master in de Seksuologie aan de KU Leuven.
Mijn eerste ervaring deed ik op binnen de kinderpsychiatrie te Gasthuisberg o.l.v. prof dr Peter Adriaenssens. Daarna heb ik op het CGG Kempen gewerkt met kinderen, jongeren en koppels. Momenteel werk ik op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Ik ben dus gekend met zeer diverse problematieken, waaronder gehechtheidsproblemen, traumaverwerking, laag zelfbeeld, moeilijkheden met contactvaardigheden, identiteits- en zingevingsvragen, relationele en seksuele vragen en emotieregulatie.
Sinds kort volg ik ook een therapieopleiding in relatie-, gezins en systeemtherapie aan de Interactie Academie te Antwerpen.

Zelf ben ik afkomstig uit de Kempen. Ik heb altijd in de Scouts gezeten en in de kinderopvang gewerkt als jobstudent. Ik heb dus een heel groot hart voor kinderen en gezinnen! Van persoon ben ik iemand open, goedlachs en optimistisch, waarbij mensen zich snel op hun gemak voelen. Mijn levensspreuk luidt dan ook “Het leven is een feest, maar je moet de slingers zelf ophangen”. Hier wil ik jullie als cliënten dan ook graag bij op weg helpen en in ondersteunen.

Kinderen en jongeren tot 21 jaar kunnen bij mij terecht voor individuele begeleiding. Hiernaast bied ik ook relatietherapie voor alle leeftijden aan. Ik ben geregistreerd bij de psychologencommissie, mijn erkenningsnummer is 962133523.

Ik beschik ook over een visumnummer: 328628. Ik begeleid je graag in het Nederlands of Engels.

Je kan via het contactformulier een vraag stellen aan psycholoog en relatietherapeut Laura Quintiens.

LOOPBAANBEGELEIDER:

KELLY SNOECK

Mijn naam is Kelly Snoeck. Ik ben afgestudeerd als Master in de Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent en behaalde tevens het certificaat van de postgraduaten Management & Communicatie en Inspirerend Coachen. Daarnaast volgde ik een opleiding in Acceptance & Commitment Therapy en ben ik geaccrediteerd voor het TaPas for Professionals profiel.
Als loopbaan- en leefcoach begeleid ik jou naar een helder beeld van wie je bent, wat je echt belangrijk vindt en hoe je jouw leven en loopbaan hiermee kan laten samenvallen.
Tijdens de begeleiding maken we de beweging van binnen naar buiten. Vanuit jouw waarden, talenten, drijfveren ,… – jouw unieke kern – definiëren we jouw doelen en wie of wat jou belemmert om die te bereiken. We staan stil bij hoe je denkt, wat jouw overtuigingen zijn, hoe je je voelt. Samen werken we aan jouw zelfbewustzijn, jouw zelfkennis en persoonlijk leiderschap.
Heb je vragen over de richting die je professioneel uit wilt gaan, hoe je jouw talenten optimaal kan ontplooien, hoe je meer betekenis uit jouw job kan halen, hoe je kan omgaan met stress of conflicten in jouw leven of op het werk, hoe je jouw werk na lange periode van afwezigheid kan hervatten, hoe je niet langer vastloopt op dezelfde patronen?  Dan help ik je heel graag verder.

 

Loopbaancheques van de VDAB worden aanvaard.

Je kan via het contactformulier een vraag stellen aan loopbaan – en leefcoach Kelly Snoeck.

WACHTLIJST

Als er in onze online agenda geen mogelijkheid is om een afspraak te maken bij een therapeut,
kan je jezelf op onze wachtlijst aanmelden.
Zodra er opnieuw begeleidingen mogelijk zijn, contacteren we jou.